Tjänster

För ett mer hälsosamt boende och liv!

Vi är specialiserade på reparation av fukt-, mikrob- och vattenskador samt andra fastighetsskador. Vi tar hand om objekten med nyckelfärdiga lösningar och vid större projekt samarbetar vi med andra aktörer. Via oss får du hjälp med reparation av såväl stora som små objekt.

Vi erbjuder dig heltäckande renoveringslösningar från konsultation till förverkligande samt andra tjänster som stödjer byggandet, såsom avfuktning och olika slags mätningar samt provtagning.

Vårt mål är att med våra tjänster stödja principerna för hållbart byggande. 

Experttjänster

 • Byggkonsultation, fuktteknisk konsultation, övervakningsarbeten
 • Dokument för offertbegäran, planer och övervakning av projekt
 • Kartläggningar av vattenskador
 • Övriga skadekartläggningar
 • Övriga fuktmätningar och -utredningar
 • Byggmätningar

Sanering av fukt- och mikrobskador

 • Planerings-, rivnings- och reparationsarbeten i samband med reparation av mögel- och mikrobskadade konstruktioner
 • Övriga problemobjekt
 • Tätningsreparationer, planering och förverkligande
 • Inkapsling av skadliga ämnen
 • Avfuktning av krypgrund

Skadesanering, övriga saneringar och reparationsarbeten 

 • Rivnings-, avfuktnings- och reparationsarbeten vid vattenskador
 • Desinficering, luktsanering
 • Jonisering
 • Övriga saneringar och reparationsarbeten, del- och totalentreprenad

Täckdikning

Är det dags att förnya täckdikena?

Genom oss får du en heltäckande service för förnyelse av täckdiken vid ditt objekt, från planering till förverkligande på små objekt.

Vi har en 2t minigrävmaskin som är lämplig för trånga platser, samt en minitraktor som är lämplig för schaktning samt fräsning och sladdning av markytan.

På våra objekt som ska täckdikas utförs alltid fuktighetsmätningar och dokumentation, vilket gör det möjligt att följa avfuktningen av sockeln med mätningar som utförs senare.

Kontakta oss, så skräddarsyr vi rätt metod för ditt objekt!