Asiantuntijapalvelut

Kartoitukset ja tutkimukset 

Kosteuskartoitus, sisäilmatutkimukset ja näihin kuuluvat näytteenotot sekä tutkimukset ovat useimmiten ainoita keinoja selvittää rakennuksissa olevia ongelmia sekä terveyteen vaikuttavia asioita. 

Yksinkertaisimmillaan ongelmat ovat paikallisia, kuten äkilliset vesivahingot, mutta pahimmillaan terveyteen vaikuttavia ja hankalasti löydettäviä, laajoja rakenteellisia vaurioita. Ongelmia saattavat aiheuttaa niin teolliset kuidut, kuin rakenteissa olevat kosteus- ja mikrobivauriot. Tärkeintä on saada tutkittavasta kohteesta kattava määrä tietoa ja oikeanlaiset menetelmät tutkimusten tekemiseen.

Jatkotoimenpiteiden edellytyksenä ja oikeanlaisia korjaustapoja suunniteltaessa on oltava riittävä määrä tietoa ja oikeanlaisia tulkintoja tutkittavasta kohteesta ja havaituista ongelmista, panosta siis oikeanlaisiin tutkimuksiin ja ota yhteyttä meihin. 

Konsultointi

Onnistunut korjaushanke edellyttää useimmiten oikeanlaisia askelia hankkeen etenemiseksi.

Meillä on vuosien kokemus niin isoista kuin pienistäkin korjaushankkeista ja rakennuttamisesta, joten hankkeesi onnistumiseksi voit ottaa meidät yhteistyökumppaniksi.
Toimimme myös ammattirakentajien apuna kosteusteknisessä konsultoinnissa ja laadunhallinnallisissa tehtävissä.

Mikäli tarvitset asiantuntevaa ja pätevää apua projektisi onnistumiseksi, ota yhteys!

Rakentamisen mittaukset

Betonin mittaaminen

Betonin tulppamittaus eli pinnoitettavuusmittaus on yksi yleisimpiä mittauksia mitä rakennustyömaalla tehdään. Useimmiten edelleen valitettavan huonosti ja riittämättömässä laajuudessa.

Oikein ja riittävässä laajuudessa suoritettu betonin mittaus antaa parhaan käsityksen betonin kuivumisen kehityksestä sekä tiedon siitä, milloin on turvallista asentaa pinnoite. Erilaisilla pinnoitteilla on erilaiset raja-arvot. Työmaalla kuivumista voidaan edesauttaa olosuhdehallinnalla ja pitämällä pinnat vapaana ja puhtaana.

Pintakosteusmittauksin ei voida päätellä yhtään mitään tuoreen betonin kosteudesta, vaan oikea tapa on tehdä kosteusmittaukset porareikä- tai näytepalamenetelmällä.

Rakenteen päällystettävyyspäätökset tehdään suhteellisen kosteuden mittausten avulla. Rakenteen saavutettua tavoitteellisen suhteellisen kosteuden rakenne on riittävän kuiva pinnoitusta tai päällystämistä varten. Liian aikainen päällystäminen johtaa kosteusvaurioon rakenteessa.

Mittauksia betonista voidaan suorittaa rakenteista riippuen, myös seinä- ja kattorakenteista tai vaikkapa välipohjien ontelolaatastorakenteista.

Puunrakenteiden piikkimittaus

Rakennustyömaalla tulee huolehtia myös muiden rakenteiden pysymisestä kuivana ja siitä etteivät ne pääse kastumaan. Tästä voidaan varmistua tekemällä muitakin mittauksia rakentamisen aikana, kuten esim. eristetilojen kosteusmittaukset tai puurunkojen piikkimittaukset.

Esimerkiksi rakennusaikana puurunkoisen rakennuksen rakenteet ovat riskialttiita kastumiselle ja rakennusaikana tulisi varmistua siitä, ettei kastuneita rakenteita rakenneta umpeen ennen kuin ne on todettu kuiviksi ja kelvollisiksi. Riittävästä kuivuudesta voidaan varmistua kattavilla piikkimittauksilla. Puun painoprosentin mittaaminen piikkimittauksella on nopea tapa selvittää puurakenteen kosteuspitoisuus painoprosentteina.

Eristetilojen tai muiden väliin jäävien rakenteiden mittaukset

Rakennuksissa saattaa kohdekohtaisesti olla erilaisia eristetiloja tai muita rakenteiden tai rakennusosien väleihin jääviä rakenneosia, joihin saattaa päästä kosteutta rakennusaikana. Tämän kaltaisia tiloja saattaa olla ylä- ja välipohjissa, ulkoseinissä tai vaikkapa kelluvan laatan alla, välipohjan päällä kylpyhuoneissa. Näiden rakenteiden osalta, tulee arvioida tapauskohtaisesti oikeat mittausmenetelmät sekä mittausten laajuus.

Isommissa rakennushankkeissa kokonaisvaltaisen kosteudenhallintaprosessin onnistumisen kannalta on olennaista, että hankkeen suunnittelun ja toteutuksen ohjaukseen ja valvontaan sekä kosteusriskien hallintaan asetetaan viimeistään ennen suunnitteluvaihetta kosteuskoordinaattori.

Yleisesti rakenteisiin rakennusaikana jäävä kosteus on yleisin syy sisäilmaongelmille. 


IA-Renovation Oy panostaa laatuun ja sen mittaukset suorittaa aina sertifioitu alan ammattilainen.