sv

Sanering av fukt- och mikrobskador i Österbotten! 

040-5251007 

Experttjänster

  • Konsultation
  • Kartläggningar
  • Övervakningar
  • Fuktmätningar


Reparationer av fukt-, mikrob- och mögelskador

  • Reparationer för inomhusluft
  • Reparationer av fukt- och mikrobskador
  • Inkapsling av skadliga ämnen och tätningsreparationer


Skadesanering och övriga saneringar 

  • Reparation och avfuktning av vattenskador samt reparationsarbeten av andra fastighetsskador med nyckelfärdiga lösningar
  • Övriga sanerings- och byggtjänster

VVS Tjänster

VVS-tjänster med professionalism och prisvärdhet.

Täckdikningar och fuktmätningar av grunder

Vi utför täckdikningar vid små objekt samt fuktmätning och avfuktning av grundmurar!

Samt andra små schaktningsarbeten.

Avfuktning av krypgrund 

Vi säljer och installerar Corroventa-krypgrundsavfuktare.

Kontakta oss och ställ frågor! 

Alltid förstklassig och yrkeskunnig service

IA-Renovation Oy

Vi utvecklar och utbildar kontinuerligt såväl oss själva som vår verksamhet i och med att branschen ständigt utvecklas och förändras.

Det är viktigt att tillägna sig, men även förhålla sig kritiskt till de trender inom branschen som förändrar vårt sätt att bygga nytt eller reparera gammalt.

Genom samarbete mot ett bättre slutresultat!

Lämna en kontaktbegäran

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig så fort vi kan.
Om du vill bifoga flera bilagor (eller större än 4 MB) kan du skicka e-post till adressen:

info@ia-renovation.fi

Vare sig det handlar om ett litet eller stort objekt, ring oss.