Skadesanering och övrig renovering

Skadesanering, reparationer för inomhusluft 

Skadesanering betyder ordagrant sanering av skada. När man pratar om skada menar man ofta vatten- eller brandskada. Dessa skador kräver alltid en skadekartläggning.

Reparation av vattenskador är ett specialistarbete och vi rekommenderar att alla reparationer av vattenskador utförs av en fackman som är specialiserad inom skadereparationer. Vattenskadereparationer kräver ofta även avfuktning. Valet av rätt slags avfuktningsmetod påverkas av strukturtypen och vilket slags material strukturerna är gjorda av. Rätt slags kartläggningsrapport och utredningsresultat visar omfattningen och metoderna för en tillräcklig reparation.

När det gäller skadesanering kan man oftast allmänt prata om ett problem som har pågått länge och orsakat skador i strukturerna. Det kan också handla om skador på strukturer, vars tekniska livslängd har nått sin gräns.

Vanligtvis kräver reparation av skadesaneringar upprättandet av en separat reparationsplanering.

Andra inomhusluftsproblem kan orsakas av bristande ventilation, avdunstande organiska föreningar som frigörs från nya eller fuktiga/blöta material, mikrober i anknytning till fuktskador, samt industriella mineralfibrer från värme- och ljudisolering.

Vi utför även tätningsreparationer, inkapslingar av skadliga ämnen m.m. från fall till fall.

Om du misstänker problem eller redan har konstaterat dem genom utredningar, kontakta oss så skräddarsyr vi rätt slags plan för reparationen av ditt objekt och fixar problemet på ett förnuftigt sätt, utan att slösa på resurser eller pengar. 

Övrig renovering

Vi erbjuder även vanliga renoveringstjänster, del- och totalentreprenad med nyckelfärdiga lösningar.

Kontakta oss, så skräddarsyr vi rätt slags reparation för ditt objekt.